Kyrkoårskalender

På den här sidan kan du söka predikningarna enligt var de kommer under kyrkoåret.
Datumet är en klickbar länk till predikomanuskriptet.

Julkretsen

Adventstiden

 • Första söndagen i advent
  2 årg. 1.12.2019
 • Andra söndagen i advent
 • Tredje söndagen i advent
  1 årg. 13.12.2018
  2 årg. 15.12.2019
 • Fjärde söndagen i advent

Jultiden

Trettondagstiden

 • Trettondagen (Epifania)
  1 årg. 6.1.2019, 6.1.2022
 • Första söndagen efter trettondagen
 • Andra söndagen efter trettondagen
  2 årg. 15.1.2017, 19.1.2020
 • Tredje söndagen efter trettondagen
  1 årg. 23.1.2022
  2 årg. 26.1.2020
 • Fjärde söndagen efter trettondagen
  1 årg. 30.1.2022
 • Femte söndagen efter trettondagen
 • Sjätte söndagen efter trettondagen

Påskkretsen

Söndagarna före fastetiden

Fastetiden

 • Askonsdagen
 • Första söndagen i fastan (Invocavit)
  1 årg. 6.3.2022
 • Andra söndagen i fastan (Reminiscere)
  3 årg. 28.2.2021
 • Tredje söndagen i fastan (Oculi)
  1 årg. 20.3.2022
 • Fjärde söndagen i fastan (Midfastosöndagen, Laetare)
 • Femte söndagen i fastan (Judica)
  1 årg. 11.4.2019, 3.4.2022
 • Palmsöndagen
 • Måndagen i stilla veckan
 • Tisdagen i stilla veckan
 • Onsdagen i stilla veckan
 • Skärtorsdagen
  1 årg. 18.4.2019, 14.4.2022
 • Långfredagen
  1 årg. 15.4.2022
 • Vid Jesu dödsstund
 • Långfredagens kväll
 • Den stilla lördagen

Påsktiden

Pingstkretsen

Pingsttiden

Tiden efter pingst

 

Helgdagar

Helgdagar med anknytning till julen

Övriga helgdagar

Nationella helgdagar

 • Självständighetsdagen
  6.12.2019
 • Nationella böndagar