Kyrkoårskalender

På den här sidan kan du söka predikningarna enligt var de kommer under kyrkoåret.
Datumet är en klickbar länk till predikomanuskriptet.

Julkretsen

Adventstiden

Jultiden

Trettondagstiden

Påskkretsen

Söndagarna före fastetiden

Fastetiden

 • Askonsdagen
 • Första söndagen i fastan (Invocavit)
  1 årg. 6.3.2022
  2 årg. 26.2.2023
 • Andra söndagen i fastan (Reminiscere)
  3 årg. 28.2.2021
 • Tredje söndagen i fastan (Oculi)
  1 årg. 20.3.2022
 • Fjärde söndagen i fastan (Midfastosöndagen, Laetare)
 • Femte söndagen i fastan (Judica)
  1 årg. 11.4.2019, 3.4.2022
 • Palmsöndagen
 • Måndagen i stilla veckan
 • Tisdagen i stilla veckan
 • Onsdagen i stilla veckan
 • Skärtorsdagen
  1 årg. 18.4.2019, 14.4.2022
  2 årg. 6.4.2023
 • Långfredagen
  1 årg. 15.4.2022
  2 årg. 7.4.2023
 • Vid Jesu dödsstund
 • Långfredagens kväll
 • Den stilla lördagen

Påsktiden

Pingstkretsen

Pingsttiden

Tiden efter pingst

 

Helgdagar

Helgdagar med anknytning till julen

Övriga helgdagar

Nationella helgdagar