Predikan 5 juni 2022, Houtskär

      Kommentarer inaktiverade för Predikan 5 juni 2022, Houtskär

Världen är så liten ibland, brukar vi säga när vi stöter på någon som vi har något gemensamt med på en oväntad plats.
Världen är så liten, tänker vi ibland när vi flyger iväg till en avlägsen plats på bara några timmar.
Världen är så liten, när vi idag nås av nyheter från alla jordens länder på ett ögonblick. För visst har avstånden i världen krympt under de senaste decennierna i och med att kommunikationerna har utvecklats med en så rasande fart.

Men samtidigt har klyftorna mellan oss människor blivit djupare. Klyftorna mellan generationer, mellan fattiga och rika, mellan stad och landsbygd och mellan olika åsikter. Ibland är det som om vi inte ens talade samma språk fast vi använder samma ord. Vi vill kanske inte förstå varandra, utan vi vill övertyga den andra om att jag har rätt och du har fel.

Vi blir översköljda av så mycket information att vi kan ha svårt att sålla fram det som är sant och riktigt. Vi har tillgång till ett hav av information och vi kan välja vad vi vill tro på. Mera sällan går vi på djupet när vi söker information, utan ofta plockar vi upp allt möjligt som flyter emot oss och som ser ut att stärka vår egna lilla flotte av information på det stora havet.

Vi förskansar oss och positionerar oss med andra med liknande åsikter, för det är jobbigt att umgås med sådana som inte tycker lika. Det är jobbigt att tala med någon som talar ett annat språk. Fast om det handlar om olika språk finns det idag verktyg för att kommunicera ändå. Med en enkel app i telefonen kan vi översätta till ett språk vi inte kan. Det blir kanske inte alltid helt rätt, men det hjälper. Finns viljan, så finns förståelsen, fast man inte kan samma språk.

I Bibeln kan vi läsa om Babels torn och om hur människorna skingrades så att de började tala olika språk och förlorade sitt gemensamma. Ibland kanske vi tänker att det skull vara så mycket lättare om alla människor talade samma språk, och det skulle det ju verkligen, men den tiden lär inte komma igen. Och vi märker ju också att det inte hjälper att vi talar samma språk och kallar oss bröder och systrar, det kan bli krig mellan oss ändå.

Det vi behöver är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Alla de här goda dygderna kallas andens frukter. Den heliga Anden ger inte oss ett ock samma språk, inte heller ett och samma sätt att visa vår tro, utan Anden ger oss möjligheten att tala med Gud på vårt eget språk och viljan att bygga gemenskap över alla livets gränser. Den heliga Anden fyller oss med viljan att vara Guds händer och fötter på jorden så att alla ska få höra det glada budskapet om Guds kärlek till oss människor. Sanningens Ande leder oss och hjälper oss att vilja bli Guds folk.

Men när vi ser oss om i världen idag kan det kännas som att ondskan regerar och att den heliga Anden kanske inte räcker till. Var finns alla andens frukter? Är det för få som lyssnar till det glada budskapet? Har även Anden drabbats av språkförbistring?

Jesus sade: ”Men Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. — Detta säger jag er innan det sker, för att ni skall tro det, när det har skett.”

Jesus var fullt medveten om att världen inte är en lätt plats att leva i och verkligen inte ett paradis. Han visste att vi skulle behöva hjälp och att vi skulle komma att känna att vi tappar modet. Därför sände han oss den heliga Anden för att vi skulle få den hjälp vi behöver.

När vi väljer att följa Jesus och att ta emot den heliga Anden får vi del av Andens frukter och vi fylls av den frid Jesus ger oss. En frid som är fullständigt irrationell ur världens synpunkt. En frid som bär oss genom svårigheter och världens oro. Nu kanske du tänker att varför har inte jag fått den friden? Jag oroar mig för allt möjligt och det känns som att hela världen kan flyga i luften vilken minut som helst nu. Då vill jag säga att visst har du fått Jesu frid och Andens gåvor, men de behöver fyllas på och underhållas med jämna mellanrum. Det är därför du är här i kyrkan idag, för att påminnas om att det vi har i Jesus är långt större än något som världen kan ge. I bibeltexterna, bönerna, psalmerna, orden jag predikar finns påfyllnaden av Jesu frid. Låt dig verkligen stanna upp just nu, stäng gärna ögonen och andas ut oro och andas in frid. Andas ut oro och andas in frid. Jesu är med dig och du andas in den heliga Anden i varje andetag du tar. Andas ut oro. Andas in den heliga Anden.

Vi ber: Heliga Ande kom till mig i varje andetag. Fyll mig med kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Jesus låt mig känna att din frid bär mig oberoende av vad som händer runt omkring mig. Amen.