Predikan, 28 april 2024, Houtskär

      Kommentarer inaktiverade för Predikan, 28 april 2024, Houtskär

Ni skall älska varandra så som jag har älskat er. 

Jesus tänkte säkert att han skulle göra det enkelt för oss med att ge oss bara ett nytt bud. Kärleken är det som är kärnan. Det var kärleken som drev Gud att sända Jesus till jorden för att ta på sig våra synder och för att offra sig i vårt ställe. Det var kärleken som bar Jesus genom allt det tunga lidandet så att han frivilligt gav sig själv till att plågas och dödas. Det är kärleken som genomsyrar den heliga Andens ledning när vi tar emot den. Det är kärleken som knyter oss människor samman. 

Ni skall älska varandra så som jag har älskat er. 

Det låter så enkelt. Vi behöver bara älska varandra så uppfyller vi Jesus bud, så uppfyller vi alla de tio budorden på samma gång. Men när vi går ut genom kyrkans dörrar möter vi en värld som inte alls gör det så lätt för oss. Ska vi verkligen älska alla?  

Vi ställer frågan till Jesus, ska vi verkligen älska alla? Och han svarar ”Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat er.” Så svaret är kort och enkelt ja, vi ska verkligen älska alla.  

Men det är omöjligt invänder vi då. Jag kan inte älska dem som mobbar och slår, dem som gör allt för egen vinning och struntar i andra, som mördar och våldtar, dem som besluter att urskillningslöst bomba och skjuta på kvinnor och barn. Jag kan inte älska psykopater och diktatorer. Jag kan bara inte. Det går inte. 

När vi tänker på kärlek och ordet älska, lägger vi ofta in tolkningen att det handlar om en känsla. Vi känner till kärlekskänslan mellan föräldrar och barn, mellan syskon och vänner och mellan två personer som älskar varandra och vill leva sina liv tillsammans. Kärleken är många gånger en känsla, men minst lika många gånger är den ett aktivt val och en handling.  

Ni skall älska varandra så som jag har älskat er. 

Här tänker jag på Jesus i Getsemane. Han våndas för han vet hur fruktansvärt han kommer att få lida. Han ber att Gud ska ta ifrån honom uppdraget, men han ber samtidigt om kraft att följa Guds vilja. Det han ska göra, gör han inte för en mänsklig känsla av kärlek till alla syndare genom alla tider, han gör för att Gud är kärlek och för att den kärleken sträcker sig genom alla tider till alla människor som är villiga att ta emot den. 

Vi får skilja på att tycka om någon och att älska någon. När vi tycker om någon är det enkelt att älska den personen, men när vi älskar någon vi inte tycker om, så gör vi det som ett val och en handling. Den vi inte tycker om, men ändå älskar, behandlar vi väl och hjälper även om vi tycker att personen är obehaglig.  

För att försöka förklara det ännu tydligare så använder jag ett uttryck som de flesta säkert hört: Älska syndaren, men inte synden. Det vill säga, vi älskar personen, eftersom den också är ett av Guds älskade barn, men vi behöver inte älska och tycka om det som personen gör. Det här låter också enkelt, men det gör knappast saken lättare. Det vi gör är så tätt förknippat med den vi är. Att skilja dem åt, är en konst i sig.  

Skulle det vara lätt att älska alla, skulle världen inte se ut som den gör idag. Vår kristna kärlek skulle sopa bort avundsjuka, svartsjuka, självupptagenhet och alla andra synder som hindrar oss från att stå nära Gud och våra medmänniskor. Men det här är inte en ursäkt för att låta bli att göra sitt allra bästa för att uppfylla Jesus befallning.  

 Ni skall älska varandra så som jag har älskat er. 

Om vi först söker kärleken till Gud och Jesus kommer det att få konsekvensen att vi vill bli mera lika Jesus. Vi vill älska. Inte med tomma ord, utan med handling och sanning som vi hörde i Första Johannesbrevet. Och mitt i det svåra får vi ta till oss orden ” Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består, och då skall Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn” 

Jesus valde sina lärjungar och han har valt oss. När vi följer honom utrustar han oss med det vi behöver för att följa honom och för att vi ska kunna gå ut i världen som hans lärjungar. När vi känner oss svaga och tomma får vi be Gud om kraft och ledning. Gud fyller oss med sin kärlek så att vi kan uppfylla Jesu bud, att vi ska älska varandra. 
Amen.