Monthly Archives: juni 2023

Predikan, 25 juni 2023, Nagu

      Kommentarer inaktiverade för Predikan, 25 juni 2023, Nagu

En man gick till kyrkan. Han var inte van att gå dit, men något lockade honom den här söndagen. Han satte sig i bänken och gjorde sitt bästa för att följa med i gudstjänsten. Mitt i predikans mest centrala stund hörs en mobiltelefons ringsignal. Den ovana mannen hade glömt att tysta sin telefon och nu ringde den plötsligt. De andra… Read more »

Predikan, 24 juni 2023, Houtskär

      Kommentarer inaktiverade för Predikan, 24 juni 2023, Houtskär

Elisabet går emot konventionen när hon hävdar att barnet ska heta Johannes. Johannes betyder Gud är nådig och det är alldeles logiskt att en kvinna som varit barnlös länge och sen får en son väljer det namnet. Men det är också det namn, ängeln Gabriel sade åt Sakarias innan han blev stum, att barnet skulle ha. Om Sakarias kunnat förmedla… Read more »

Predikan, 18 juni 2023, Houtskär

      Kommentarer inaktiverade för Predikan, 18 juni 2023, Houtskär

Eftersom Sackaios hade hand om tullen rörde han sig där människor kom och gick in och ut ur staden. Han förstås hört många berättelser om Jesus redan innan Jesus kom in i Jeriko. Jesus var sin tids rockstjärna och berättelserna om vad han gjort spred sig med vindens hastighet. Sackaios var nyfiken på den här Jesus, men eftersom Sackaios var… Read more »

Spaltaren, 9 juni 2023

      Kommentarer inaktiverade för Spaltaren, 9 juni 2023

Vill du komma in? Kyrkan står mitt i byn och dörrarna är öppna. Kyrkklockorna ringer och påminner alla och envar om att nu är det dags att komma till kyrkan. Men det är inte så många som styr stegen mot kyrkan. Inne i kyrkan finns det gott om plats och de som sitter där sitter glest. Det här är en… Read more »

Predikan, 4 juni 2023, Houtskär

      Kommentarer inaktiverade för Predikan, 4 juni 2023, Houtskär

Det finns ett gammalt ordspråk som säger att ensam är stark. Jag tror de flesta av oss någon gång har fått inse att det inte stämmer. Hur många gånger har vi inte behövt vara flera för att lyfta något tungt? Eller vara flera för att tillsammans dra upp en midsommarstång. Eller hjälpas åt vid ett talko för att få mycket… Read more »