Kyrkoårskalender

På den här sidan kan du söka predikningarna enligt var de kommer under kyrkoåret.
Datumet är en klickbar länk till predikomanuskriptet.

Julkretsen

Adventstiden

 • Första söndagen i advent
  2 årg. 1.12.2019
 • Andra söndagen i advent
 • Tredje söndagen i advent
  1 årg. 13.12.2018
  2 årg. 15.12.2019
 • Fjärde söndagen i advent

Jultiden

 • Julaftonen
  24.12.2019
 • Juldagen
  25.12.2018
  25.12.2019
 • Stefanidagen (Annandag jul)
 • Aposteln Johannes dag (Tredje dag jul)
 • Menlösa barns dag (Fjärde dag jul)
 • Första söndagen efter jul
  1 årg. 30.12.2018
 • Nyårsaftonen
 • Nyårsdagen
  1 årg. 1.1.2019
  2 årg. 1.1.2020
 • Andra söndagen efter jul

Trettondagstiden

 • Trettondagen (Epifania)
  1 årg. 6.1.2019
 • Första söndagen efter trettondagen
 • Andra söndagen efter trettondagen
  2 årg. 15.1.2017, 19.1.2020
 • Tredje söndagen efter trettondagen
  2 årg. 26.1.2020
 • Fjärde söndagen efter trettondagen
 • Femte söndagen efter trettondagen
 • Sjätte söndagen efter trettondagen

Påskkretsen

Söndagarna före fastetiden

 • Tredje söndagen före fastetiden (Septuagesima)
  1 årg. 17.2.2019
 • Andra söndagen före fastetiden (Sexageisma)
  1 årg. 24.2.2019
  2 årg. 16.2.2020
 • Fastlagssöndagen (Esto mihi)
  2 årg. 23.2.2020

Fastetiden

 • Askonsdagen
 • Första söndagen i fastan (Invocavit)
 • Andra söndagen i fastan (Reminiscere)
  3 årg. 28.2.2021
 • Tredje söndagen i fastan (Oculi)
 • Fjärde söndagen i fastan (Midfastosöndagen, Laetare)
 • Femte söndagen i fastan (Judica)
  1 årg. 11.4.2019
 • Palmsöndagen
 • Måndagen i stilla veckan
 • Tisdagen i stilla veckan
 • Onsdagen i stilla veckan
 • Skärtorsdagen
  1 årg. 18.4.2019
 • Långfredagen
 • Vid Jesu dödsstund
 • Långfredagens kväll
 • Den stilla lördagen

Påsktiden

 • Påsknatten
 • Påskdagen
 • Annandag påsk
 • Första söndagen efter påsk (Quasimodogeniti)
  3 årg 8.4.2018
 • Andra söndagen efter påsk (Misericordia Domini)
  1 årg. 5.5.2019
  3 årg. 15.4.2018
 • Tredje söndagen efter påsk (Jubilate)
  3 årg 19.4.2018
 • Fjärde söndagen efter påsk (Cantate)
  1 årg. 19.5.2019
  3 årg. 29.4.2018
 • Femte söndagen efter påsk (Bönsöndagen, Rogate)
  1 årg. 26.5.2019
 • Kristi himmelsfärdsdag
  1 årg. 30.5.2019
 • Sjätte söndagen efter påsk (Exaudi)
  1 årg. 2.6.2019
  2 årg. 24.5.2020
  3 årg 13.5.2018

Pingstkretsen

Pingsttiden

 • Pingstaftonen
 • Pingstdagen
  3 årg 20.5.2018
 • Veckan efter pingst

Tiden efter pingst

 

Helgdagar

Helgdagar med anknytning till julen

 • Kyndelsmässodagen
  2 årg. 2.2.2020
 • Marie bebådelsedag
 • Midsommardagen (Johannes döparens dag)
  1 årg. 25.6.2016
  2 årg. 20.6.2020

Övriga helgdagar

 • Mikaelidagen (Änglarnas dag)
 • Alla helgons dag
  2 årg. 31.10.2020
  3 årg. 3.11.2018
 • Skapelsens söndag
  3 årg. 25.7.2021
 • Familjens söndag
 • Biskop Henriks minnesdag

Nationella helgdagar

 • Självständighetsdagen
  6.12.2019
 • Nationella böndagar