Spaltaren, 17 mars 2024

      Kommentarer inaktiverade för Spaltaren, 17 mars 2024

Ungdomens välsignelse

Att vara ung när man blir tillfrågad om att ta emot ett stort uppdrag är en välsignelse. Dels har unga ofta mera energi än äldre, dels har unga inte erfarenheten eller ens förmågan att greppa alla eventuella utmaningar, problem och risker ett stort uppdrag kan föra med sig. Entusiasmen över att få ta emot ett stort uppdrag överskuggar farhågorna.

Men det som kan få en ung person att tvivla på sig själv och sin förmåga, är de äldre runt omkring som ställer sig frågande till den unga personens kapacitet och erfarenhet. Menande frågor som ”hur ska nu den där barnrumpan klara av det där stora uppdraget?” kan få vem som helst att tvivla på sina möjligheter. Till en viss del kan frågorna komma sig av ett mått av avundsjuka att inte själv ha fått frågan varken som ung eller som äldre. Till en del kan frågorna komma sig av de äldres erfarenhet och förmåga att greppa allt det som uppdraget kan föra med sig.

Det var en ung kvinna som fick ta emot ett uppdrag så stort att ingen, oberoende av ålder, hade kunnat greppa hur stort det var, och hon tog emot det. Hon fick inte frågan ”skulle du kunna tänka dig…?” utan hon fick höra att hon var vald för uppdraget. Personen som meddelade saken för henne var en person hon aldrig träffat tidigare, men hon förstod ändå att budbäraren var genuin och uppriktig.

När den unga kvinnan tog emot uppdraget var hon ensam. Hon hade inga äldre i närheten som skulle ha försökt tala henne ur det hela. Beslutet var hennes. Bara hennes.

Hon hade ingen aning om hur otroligt krävande uppdraget skulle bli, men det var också en välsignelse. Hade hon förstått vidden av allt hon skulle uppleva när hon accepterade uppdraget hade hon antagligen ryggat tillbaka och tackat nej, hur utvald hon än sen var.

Men trots alla mödor, alla utmaningar och den sorg som uppdraget förde med sig, var det värt allting. Den glädje hennes uppoffringar gav henne och oss alla går inte att mäta på något sätt. Hennes namn är för evigt förknippat med Guds kärlek till människorna.

Så du som är ung och står inför ett stort uppdrag; lita på att du växer med uppgiften och att den som ger dig uppdraget ser potential du kanske inte ser själv. Gör inte som de äldre, som oroar sig för sorger och problem i förväg, utan tro på att du får det stöd du behöver längs vägen. Ta Maria, Jesus mamma, till förebild och acceptera de uppdrag du erbjuds.

Den här söndagen firar vi Marie bebådelsedag, Vår Fru-dagen som slarvigt uttalat blir till Våffeldagen. Ät en våffla och gläds över ungdomens energi och mod att tacka ja till uppdrag som kan förändra välden!