Predikan 5. maj 2019, Houtskär

      Kommentarer inaktiverade för Predikan 5. maj 2019, Houtskär

Jesus är den gode herden. Idag är det ont om herdar så hur många av oss vet egentligen vad som krävs av en herde? Att vara herde är att vara en ledare. Och ledare är det ingen brist på idag. Det finns ledare över allt i samhället och vi har alla blivit ledda av någon eller själva varit ledare i något skede av livet. Det kan ha varit på jobbet eller i någon förenings­verksamhet. Det kan ha varit en liten grupp eller ett stort företag. Som barn blir vi ledda av våra föräldrar och som föräldrar leder vi våra barn. Så fort det är något som ska göras brukar det väljas en ledare eller så är det någon som helt naturligt tar på sig rollen som ledare. Det finns mindre bra ledare, bra ledare och fantastiska ledare. Och Jesus berättar att han hör till den sista gruppen, han är en av de fantastiska ledarna. Han bryr sig, han känner sin får och de känner honom. Han uppoffrar sig ända in i döden för dem han leder.

Men det finns en stor skillnad mellan ledare idag och herdar på Jesu tid. För det mesta är en ledare idag en person som har hög social status. Det uppfattas som ett fint jobb att vara ledare och människor ser upp till ledare. På Jesu tid var herdejobbet just det motsatta till dagens ledare. Det var verkligen inget statusjobb att vara herde. Herden levde och rörde sig med sin hjord. Det var ett dygnet-runt­jobb, uselt betalt och farligt. Herden förväntades ta hand om djuren och skydda dem mot faror. Herden skulle leda fåren till goda betesmarker och se till att djuren hittade vatten att dricka. Om det fanns rovdjur i närheten var det herdens uppgift att skydda fåren och skrämma bort rovdjuren. I värsta fall kunde herden själv råka illa ut om rovdjuren anföll. Även om herdejobbet var ett lågstatusjobb så var en god herde ändå uppskattad eftersom han kunde ta hand om sin fårahjord. Fåren och getterna var viktiga djur som gav ull, skinn, mjölk och kött. Alltså var det viktigt att se till att djuren mådde bra.

Ändå och just därför säger Jesus att han är som en herde.  Människorna runt omkring honom förstod vad det var han talade om, för herdar fanns det många av i varje by. Samtidigt hörde de att han inte upphöjde sig själv. Han säger att han är som en av dem som har låg status. Han tar fasta på den goda herdens goda anseende och alla som lyssnar vet att om de var får i en hjord så skulle de önska sig en god herde.

På samma sätt är det idag. Alla önskar sig en god ledare. En som känner dem hen leder och som bryr sig om dem. En ledare som är tydlig, rättvis, omtänksam och empatisk. En ledare som vet vart vi är på väg och hur vi ska göra för att komma dit. Det sägs att en god ledare är en som kan lyfta fram de andras goda sidor så att hela gruppen drar nytta av den gemensamma kunskapen. På många sätt är en god ledare det samma som en god herde.

Jesus är den gode herden. Han ger sitt liv för oss och han för oss till gröna ängar. Han låter oss vila vid lugna vatten. Han ger oss ny kraft och han leder oss på de rätta vägarna. Det finns ingenting som skrämmer oss så länge vi har Jesus vid vår sida, för han gör oss trygga. Det är gott att vandra med herden Jesus. Han tar hand om oss och vi får lita på att hans godhet och nåd följer oss så länge vi lever och ända in i evigheten.