Predikan 28. juli 2019, Iniö

      Kommentarer inaktiverade för Predikan 28. juli 2019, Iniö

På Saligprisningarnas berg sitter en massa människor och Jesus undervisar dem. Han talar länge och han säger många saker som får människorna där att haja till. På ett sätt sitter vi också där idag. För texten vi nyss hörde var ett utdrag av Jesu undervisning.

Jesus talar om de skriftlärda och om fariséerna. De följde noggrant Mose lag, som är en detaljerad lag med många förbud och uppmaningar. I grunden ligger de tio budorden som Gud givit oss för att vi ska kunna leva goda liv, men utöver det finns det otaliga detaljerade paragrafer som reglerar en rättroende judes liv. Därutöver finns tolkningarna av lagen som definierar vad som är rätt och vad som är fel. De skriftlärda och fariséerna visste precis vad det var som gällde och de ägnade mycket tid åt att dels själva följa varje paragraf och dels påpeka för andra vad som var rätt eller fel. Jesus går hårt åt dem många gånger, så vi kan få uppfattningen att fariséer och skriftlärda var dryga, uppblåsta, hycklande och falska religiösa typer, men det stämmer inte. De var verkligt fromma och de gjorde allt för att uppfylla Mose lag. Vi skulle kunna likna dem vid nunnor och munkar i vår tid. Eller präster, karismatiska ledare och hängivna kristna. Med det här i minnet ska vi åter lyssna till evangeliets första mening: Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariséernas, så kommer ni inte in i himmelriket. Plötsligt känns det som att vi har dragit en nitlott och det är omöjligt för oss att komma till himmelriket. Hur ska vi kunna överträffa de allra frommaste?

Men låt mig läsa ett litet stycke av vad Jesus sade lite tidigare där på Saligprisningarnas berg: Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Sannerligen, innan himlen och jorden förgår skall inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå; inte förrän allt har skett. 

Han har inte kommit för att upphäva lagen, utan kommit för att uppfylla den. Vad menar han med det? Om man upphäver en lag säger man att lagen inte längre spelar någon roll eller att lagen blivit föråldrad eller att lagen kanske var fel från första början. Men Mose lag är inte något av det här, utan Mose lag är fortfarande Guds ord till oss och den har en funktion. Den vägleder oss för att vi ska veta vad som är bra, rätt och riktigt. Men, det att Jesus fullbordat lagern betyder att vi inte längre är bundna av lagen. Att vår frälsning, vår inträdesbiljett till himmelriket inte längre är beroende av hur bra vi lyckas uppfylla lagens alla paragrafer. Vi är fria från att försöka prestera bra nog för att förtjäna Guds kärlek. Jesus är vår inträdesbiljett och hela lagens uppfyllelse. Genom sin död har han uppfyllt lagen till alla delar och genom att tro på Jesus får vi del av det nya förbundet där lagen inte längre är något annat än goda råd för ett gott liv. Det är genom vår tro på Jesus som vi uppfyller lagen. När vi bekänner att Jesus är Guds son och när vi följer honom är vi en del av honom.

Men det att Jesus dog för våra synder ger oss inte rätt att medvetet bryta mot lagen. Vi får inte döda, använda våld, bryta äktenskap, hata, förtala och ljuga bara för att lagen är uppfylld och vi får del av himmelriket genom Jesu död på korset. Jesus ger inte oss lov att synda mera när vi tror på honom. Vi är inte fria på det sättet. Vi är fria att älska, att dela Guds kärlek utan gräns för att vi inte längre behöver oroa oss för att vår frälsning hänger på hur väl vi uppfyller lagen.

Paulus skriver i Efesierbrevet Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. (Ef 2:8) Av nåd är vi frälsta. Ordet nåd heter på latin gratia och det är samma ord som på svenska översätts till gratis. Nåd är något vi får utan motprestation. Det här ger oss en otrolig frihet. En frihet som ibland kan göra oss vilsna. Hur ska vi leva som kristna när vi är fria och inte behöver studera lagens bokstav till sista punkt och prick?

De tio budorden ger oss goda rekommendationer men jag vill påminna om ännu ett av Jesu ord. Han sade: Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. (Joh 13:34) Jag tänker att det här betyder att om vi filtrerar alla våra beslut genom kärleken så kommer vi att uppfylla Mose lag av bara farten. Om vi alltid väljer det kärleksfulla kommer vi att följa Jesus på hans väg. Och det är den vägen vi vill vandra, för den vägen leder oss till det eviga hemmet i himmelriket.