Predikan 14. oktober 2018, Hitis

      Kommentarer inaktiverade för Predikan 14. oktober 2018, Hitis

Den här söndagen hade vi skriba-start så predikan riktar sig till stor del till konfirmanderna.


Sändebud? Känner du till det ordet? Vad betyder det?

Ett sändebud är en person som någon har skickat iväg med ett meddelande åt någon annan. Idag är det ganska ovanligt att man använder sig av sändebud. Istället skickar man ett meddelande på telefonen eller ringer för att själv berätta något viktigt. Den här möjligheten fanns inte på Jesu tid. Ville man berätta något för någon som var längre bort än att man kunde ropa till den, fick man snällt gå till den för att berätta vad man ville säga. Man kunde skriva ett brev och skicka iväg det med någon men ibland kunde man inte ens skriva och då berättade man för sändebudet vad man ville att han skulle säga till mottagaren. Det här känns nog ganska konstigt idag när vi har tillgång till så många sätt att genast nå varandra.

Men det händer sig nog fortfarande att sändebud används. Till exempel när något är så viktigt eller så hemligt att man inte litar på nåt annat sätt att förmedla budskapet än att en människa man litar på, för fram ärendet. Fast det vanligaste sändebudet är kanske ändå du. Jag tror nästan att vi alla har varit med om att mamma har sagt spring ut till pappa och säg att maten är klar. Då har du och jag varit sändebud.

Idag står jag här och är ett sändebud. Jag har ett viktigt meddelande åt er som inte kunde sändas på nåt annat sätt än att jag kom med meddelandet. Innan jag berättar det viktiga meddelandet ska jag påminna er om vad Jesus sade i evangeliet. Han sade så här: ” den som tar emot någon som jag sänder, han tar emot mig, och den som tar emot mig, han tar emot den som har sänt mig.”Joh 13:20 Den som tar emot någon som jag sänder, han tar emot mig. Någon, det är jag som står här och den ”jag” som har sänt mig är Jesus, så nu när jag är här är också Jesus här. Den som tar emot mig, han tar emot den som har sänt mig. Alltså när vi tar emot Jesus tar vi också emot Gud. Så nu vet ni att när ni lyssnar till mig så är det samtidigt Guds ord ni lyssnar till.

Nåja, nu när vi har rätt ut det här ska jag berätta vad det är som är så viktigt att jag får vara sändebudet från Gud till er. Meddelandet lyder så här: Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Joh 3:16 Alltså om jag säger det på ett litet annat sätt: Gud älskar dig väldigt, väldigt mycket och vill att du ska tro på honom och leva med honom för evigt. För att du ska få veta mera om Gud sände han sin son Jesus till jorden och om honom kan vi läsa i Bibeln. Och faktiskt så står det här viktiga meddelandet också i Bibeln, men du skulle kanske inte ha läst det och trott på det om inte jag hade berättat om det för dig idag.

Sen sa Jesus en annan sak också. Det meddelandet är nästan lika viktigt som det första meddelandet om att Gud älskar dig väldigt, väldigt mycket. Jesus sade så här:

”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” Matt 28:18–20

Ifall du undrar varför vi alla är här i kyrkan idag är det just för att Jesus sade så där. Det där stycket brukar kallas dopbefallningen. Det lästes när vi blev döpta fast vi kanske inte minns det. Då uppfyllde vi en del av befallningen, nu är det dags att uppfylla den andra delen för somliga av oss. Idag inleds skriftskolan här i Hitis. Ni ungdomar som är här vill lära er mera om den tro ni har döpts till och därför ska i börja i skriftskolan. Ni ska få bli Jesu sändebud! För det är inte alls bara jag som är Jesu sändebud. Alla som är döpta kan vara Jesu sändebud. Men för att veta vilket budskap man ska för med sig kan det vara bra att lära sig lite mera om vår kristna tro. I skriban lär man känna Jesus lite bättre och man får lite koll på vd Gud har sysslat med fram till idag. Man kanske lär sig känna igen den heliga Anden som inte alls är så lätt att förstå sig på. Det är helt enkelt en rolig och spännande tid som ligger framför er unga!

I skriban ska man lära sig några saker utantill och nu ska vi öva på en av de texterna. Slå upp psalmbokens sista sida så hittar du trosbekännelsen där. Trosbekännelsen är ett sammandrag av hela vår kristna tro så när man kan den kan man de viktigaste punkterna.

Jag tror på Gud, Fadern, den allsmäktige,
himlens och jordens skapare,

och på Jesus Kristus,
Guds ende Son, vår Herre,
som blev avlad av den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod på tredje dagen från de döda,
steg upp till himlarna,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån
för att döma levande och döda,

och på den heliga Anden,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.