Aftonandakt, 13 juli 2022

      Kommentarer inaktiverade för Aftonandakt, 13 juli 2022

Nu blir det aftonandakt med mig Janette Lagerroos från Nagu. I slutet av vår stund tillsammans lyssnar vi på psalm 890, Du vet väl om att du är värdefull. Det är Kronoby gymnasiums kör som framför den. Nu kan du luta dig tillbaka och stänga ögonen om du vill och har möjlighet, för jag vill berätta om något som jag upplever är ett heligt rum.

Det är kväll och utan för dörren samlas konfirmanderna. En av ledarna hyschar och ber dem lugna sig inför kvällsandakten. Jag öppnar dörren till den mörklagda salen och välkomnar konfirmanderna in. Sök en plats, säger jag, på stolen finns en psalmbok och ett ljus åt dig. Konfirmanderna söker sig en plats och sätter sig. Någon fnissar lite, men snart är det alldeles tyst. Jag sätter mig vid det låga bordet i mitten av ringen och inleder med orden vi är tillsammans i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Här är det mörkt, men när vi bjuder in Gud i mörkret hämtar han ljuset till oss. Jag tänder ett ljus. Jag nämner en av ledarna vid namn och säger du får ljus av Guds ljus. Kom och tänd ditt ljus. Ledaren tar sitt ljus, kliver fram och tänder sitt ljus och placerar det på bordet bredvid det stora ljuset. Så nämner jag en konfirmand vid namn och säger du får ljus av Guds ljus och han kommer fram och tänder sitt ljus och placerar det på bordet. Jag nämner en konfirmand till, och en till, och en till och så här fortsätter vi ända tills alla har fått tända sitt ljus och placera det på bordet. Alla blir nämnda vid namn och får höra du får ljus av Guds ljus. Det blir väldigt konkret hur stor betydelse det har att vi alla tänder våra ljus och låter dem brinna bredvid Guds ljus. Från att ha varit alldeles mörk, är salen nu så ljus att vi ser varandra tydligt.

Jag fortsätter vår andakt med att tala om hur viktigt det är att vi fortsätter tända våra ljus hos Gud. Hur vi får hjälpa till att sprida ljuset och glädjen i världen. Jag berättar en liten berättelse om hur vi kan upptäcka Gud i vardagen. Hur han finns närvarande i allting men att vi ibland kan ha svårt att hitta Gud där var vi förväntar oss att han ska vara. Gud talar till oss, men vi kan behöva stilla oss för att höra hans röst. Gud går med oss, men vi kan behöva sträcka ut handen för att känna att han är där. Gud älskar oss, men det kanske vi glömmer bort ibland och behöver påminnas om av någon som tänt sitt ljus hos Gud och sedan delar det vidare.

Det här är den sista kvällen på skribalägret. Vi har haft en fin vecka tillsammans och nu ligger avskedet i luften. I morgon lägret är slut och våra vägar skiljs.

Den här kvällsandakten berörde oss alla. I ögonvrån såg jag att en av konfirmanderna försiktigt torkade bort en tår ur ögat. Det är känslosamt att dela så mycket under en kort vecka tillsammans. Vi har diskuterat livets stora frågor och gått på djupet med funderingar kring Gud och tro.

Ett heligt rum behöver inte vara ett fysiskt rum. Det kan vara en gemenskap där man känner sig delaktig och sedd. Varje år deltar tusentals konfirmander i skribaläger runt omkring i vårt land. Varje läger är ett heligt rum där Gud är med och sprider sitt ljus. Varje gång jag får vara med på ett skribaläger fylls jag av tacksamhet och glädje över de underbara ungdomarna som är med.

Den kvällen avslutade vi vår kvällsandakt med att be om Herrens välsignelse och det ska vi göra också i kväll.

Herren välsigne oss och bevare oss
Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig.
Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid.
I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.

Klicka för att lyssna på musiken på YLE Arenan.