Spaltaren, 24 september 2021

      Kommentarer inaktiverade för Spaltaren, 24 september 2021

Frihet till förändring

”Förändring är det enda som är konstant” är ett uttryck som filosofen Herakleitos lär ha myntat redan för 2500 år sedan. Liksom förändringen är konstant, är hans uttryck konstant aktuellt. Även när vi tror oss uppfatta att ingenting förändras, att allt är som det alltid har varit, så sker det en förändring. Årstider växlar, barn växer upp och världen förändras. Hur stilla tiden än verkar ha stått, så har det skett en förändring. Om inte annat, så har dammlagret på bokhyllan växt sig tjockare.

När jag i somras fick göra ett kort inhopp i församlingen jag jobbat i ett par år tidigare, var det en klok person som påpekade att jag skulle hålla i minne att saker och ting har förändrats. Församlingen hade förändrats och jag hade förändrats. Det var en bra påminnelse, för det förhindrade mig att förvänta mig att allt skulle vara som det var när jag senast lämnade församlingen. Det hindrade ändå inte återseendets glädje, utan kanske det rent av var insikten av förändringen som var förutsättningen för glädjen?

Den här söndagens tema är En kristen människas frihet. Jesus ger oss frihet till förändring. Själv blev han ifrågasatt av fariséerna när han tillät lärjungarna stilla sin hunger genom att plocka ax på en åker under sabbaten. Något som ansågs förbjudet enligt Mose lag. Jesus svarade med orden ”Sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten.”

Människorna hade tolkat sabbatsfriden mycket snävt. Jesus pekade på betydelsen av budordet, att ge människorna en vilodag, en dag utan krav och tvång. När sabbaten blev allt för hårt reglerad blev den inte till en vilodag, utan till en dag då man måste vakta på allt man gjorde så att man inte bröt mot de regler mänskor tänkt ut.

När vi idag tänker på förändring kanske vi ser att all förändring inte är bra, men all förändring är inte heller dålig. Under de senaste åren har vi alla upplevt att våra liv har förändrats i en hisnande takt. Det har varit svårt att riktigt hinna med i svängarna. Nu kommer förhoppningsvis en tid när vi hinner utvärdera vilka förändringar vi upplever att har varit bra och vilka sämre eller riktigt dåliga.

Då hoppas jag att vi kan hålla Jesu ord om sabbaten i minnet, så att vi kan behålla den förändring som är kärleksfull och god. Vi behöver måna om att alla får ett drägligt liv och att förändringarna görs till det bättre. Samtidigt ska vi minnas den kloka personens ord om att saker och ting har förändrats, både vi själva och allt runt omkring oss. Vi kan inte förvänta oss att möta något som en gång var. Allt har förändrats. I förändringen finns en frihet att sträva mot en bättre version av oss själva och av världen.