Andrum, 5 mars 2021, radion

      Kommentarer inaktiverade för Andrum, 5 mars 2021, radion

Var inte rädd. Så börjar ofta änglarna när de kommer med budskap från Gud. Idag funderar jag, Janette Lagerroos här i Andrum om man kan känna igen Guds röst just genom orden var inte rädd.

Var inte rädd, sjunger Sarah Dawn Finer i sin sång Kärleksvisan som hon framförde i samband med kronprinsessan Victorias och prins Daniels vigsel. I det sammanhanget tänkte kanske de flesta att sången var som en dialog mellan de älskande, men när jag hörde sången första gången tyckte jag mig höra en ängel säga Var inte rädd!

Sång och musik har en fantastisk kraft att beröra och betyda olika saker för olika människor. Det finns så många sätt vi kan förstå en sångtext på och alla får vi ha rätt. Redan Martin Luther förstod att allsång, när vi får sjunga tillsammans, har en alldeles speciell förmåga att bygga gemenskap och få oss att minnas och förstå budskapet sångens ord bär med sig. I Luthers gudstjänst var psalmsången en viktig del. Han valde bekanta melodier som människorna redan kunde och han skrev texter till som bar på det kristna budskapet. Då upplevdes psalmerna inte, som vi idag ibland uppfattar dem, tunga och tråkiga utan det var helt vanliga sånger med ett kristet budskap. Jag tänker att det var ett smart sätt att nå ut till människorna, för tänk hur nån sång ibland fastnar i skallen på en och sen går man och nynnar på den hela dagen.

Det är inte bara psalmer som bär på budskap. Ibland kan en sång komma till en som ett tilltal från Gud. Mitt i ens funderingar kanske radion spelar en sång som är som ett svar på det man tänkt. Den här sången, Kärleksvisan, som börjar med orden Var inte rädd blev för mig som ett budskap från Gud. Han lovar vara med mig och hålla min hand. Gud älskar mig och han vill bära mig när jag inte orkar själv. Och jag får svara: nu är jag din.

Orden var inte rädd finns på över 50 ställen i Bibeln. Från första Mosebok till den sista boken, Uppenbarelseboken hittar man orden. Men hur är det idag? Talar Gud och änglar ännu till oss? Börjar de ännu med att säga Var inte rädd? Kan det hända att vi har blivit sämre på att lyssna och känna igen dessa himmelska röster? När vi hör orden Var inte rädd tänker jag att vi får lyssna extra noggrant – kanske är det Gud som talar till oss? Även om orden kommer i en sång på radion så är det kanske Gud som talar till oss.

Det finns många saker i livet som skrämmer oss och som gör att vi kan känna oss otrygga. Vi kan känna oss vilsna och övergivna. Det kan hända att vi frågar Gud var han håller hus i den här världen som känns så kaotisk och full av ondska. Har han helt övergett oss? Då kan vi behöva få lyssna och lita på orden från Bibeln som i Jesajas bok: Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder dig och räddar dig med min hand. Gud talar till oss bara vi ger oss tid att lyssna. Det är inte bara i Bibeln vi kan höra Guds röst. Han hittar ibland överraskande vägar att nå oss med sitt viktiga budskap. Var inte rädd, jag är med dig. Någon gång kan det vara en sång som spelas i radion.

Kan vi då dra slutsatsen att den här sången är ett tilltal av Gud bara för att den börjar med orden Var inte rädd? Kanske, kanske inte, svaret beror på vem vi frågar. För mig är svaret givet – om jag upplever att Gud talar till mig genom sångens ord så är det så. Idag hoppas jag att också du får känna att sången är en hälsning till dig från Gud som älskar dig.

[ Kärleksvisan med Sarah Dawn Finer ]

Det här var Andrum med mig Janette Lagerroos. Ha en välsignad idag.