Predikan 24. februari 2019, Houtskär

      Kommentarer inaktiverade för Predikan 24. februari 2019, Houtskär

Här fick vi en liknelse av Jesus och hans egen förklaring till vad den betyder. Att han talar om Guds Ord som sädeskorn som sås i våra hjärtan är en fenomenal liknelse eftersom vi alla har en viss förståelse för hur det går till när man odlar. Oberoende av om vi är jordbrukare eller inte, har vi nog alla någon gång petat ner ett frö i jorden för att se hur det börjar växa. Om det sen är ett solrosfrö, någon som barn petat ner i en kruka på dagis eller om det är någon, som sått många hektar vete är grundförutsättningarna de samma. Fröet behöver komma i jorden och sen få lämpliga mängder vatten och ljus för att kunna gro och växa till sig.

De människor som Jesus berättade liknelsen för var kanske ännu mera medvetna än vi, om hur lätt skörden kunde slå fel om utsädet råkade komma i fel jordmån. På den tiden hade man inga maskiner som kunde bereda jorden för sådd. Inte hade man heller konstgödsel och växtskyddsämnen. Möjligheterna till bevattning av odlingarna var också mycket begränsade så man var beroende av en god jordmån och en tjänlig väderlek för att få en god skörd. Jordbruket har förändrats otroligt mycket sen Jesu dagar så man kan fråga sig om den här liknelsen är relevant i dagens värld?

Visst har jordbruket förändrats så mycket att det nästan är svårt att jämföra med liknelsens såningsman som går ut för att så sin säd, men nu talar Jesus inte ordagrant om jordbruk utan han talar om hur Guds ord tas emot av oss människor i våra hjärtan. Hur är det med oss? Har vi förändrats lika mycket som jordbruket?

Det är åtminstone klart att metoderna att sprida Guds Ord har förändrats i lika stor utsträckning som jordbruksmetoderna. På Jesu tid var det främst genom muntlig undervisning Guds ord spreds. På samma sätt som såningsmannen gick Jesus ut och spred sitt ord till människorna som samlats kring honom. Boktryckarkonsten revolutionerade möjligheterna att sprida Guds ord och i dag har tekniken gett oss möjlighet att sprida Guds ord kring hela vår jord på bara några sekunder. Hela vår värld har förändrats hisnande mycket sen Jesu dagar.

Ändå är grundförutsättningen den samma nu som då, både i jordbruket och i spridandet av Guds ord. Hur fina tekniska möjligheter vi än har, handlar det om att kornet ska ner i jorden och med hjälp av lämplig omvårdnad gro och växa till för att bli till en god skörd. Gud ord ska spridas och tas emot. Det behöver hitta en god jordmån i oss för att kunna slå rot och så behöver det omvårdnad för att kunna växa till och ge god skörd.

När vi läser om de olika typerna av jordmån kanske vi funderar på vilken typ är just jag. Är jag som vägkanten, berghällen eller är mitt liv fullt av tistlar som hindrar en god skörd? Eller är jag kanske som den goda jorden? Vågar jag tro att jag hör till dem som är den goda jorden?

Jag vill tro att vi alla hör till dem som är som den goda jorden. Åtminstone vill jag att vi bereder jorden så att Guds Ord kan börja gro i oss. Om vi inte är säkra på vilken jordmån vi är kan vi be Gud hjälpa oss att förvandlas till god åkermark. Jag vill att vi vattnar och sköter om Guds Ord som funnit en mjuk bädd i våra hjärtan så att det växer till och kan bära skörd.

För eftersom jag är en jordbrukardotter tror jag inte att det enbart räcker med att slänga ut utsädet på den goda jorden och tro att det växer till sig helt av sig själv. För att få en god skörd krävs det omvårdnad av odlingen. Vi behöver rensa bort ogräsen som vill ta över och vi behöver vattna så att vi inte torkar ut och förtvinar. Vi behöver ibland fylla på sådden så att hela odlingen växer tät och fin. Men nu är det här också en liknelse. Jag menar att vi behöver ta emot Guds Ord och vi behöver läsa och höra det om och om igen för att det verkligen ska landa i våra hjärtan. När vi är tillsammans här med Gud så ger vi oss själva den bevattning som får Ordet att spira och växa till. Det är med bibelläsning, psalmer och böner vi sköter om vår inre odling. Bön är kanske den allra bästa gödseln och bevattningen för Guds Ord. Vi kan be när som helst och var som helst. Vi kan be Gud om hjälp att vara uthålliga i tron. För det är genom vår uthållighet som Ordet växer i oss till en mogen och god skörd. En skörd vi kan vara glada över och den skörd Gud vill se i oss.

Låt oss be:
Gud, vår Far i himlen.
Sådden behöver sol och regn för att bära skörd.
Vi är din åker, Herre.
Ge sol och regn så att ordet slår rot i våra hjärtan.
Det är du som ger växten.
Det är du som ger skörden.
Låt oss växa i tillit och kärlek.
Genom Jesus Kristus,
han som med dig och den heliga Anden
lever och härskar från evighet till evighet.
Amen.