Spaltaren 14 juli 2017

      Kommentarer inaktiverade för Spaltaren 14 juli 2017

Intet ont som inte för nåt gott med sig. Det här talesättet dyker upp med mer eller mindre jämna mellanrum i min familj. Det kan kanske upplevas som lite provocerande eller dumt för hur kan det onda föra något gott med sig? Det finns onda saker, tröstlösa händelser, hemska olyckor som det är väldigt svårt att hitta något gott i. Talesättet har följt med mig hela mitt liv så det känns som en sanning. Ibland när det hänt något riktigt tragiskt har jag ändå funderat på hur de som drabbats skulle reagera om de fick höra talesättet just då i den svåra situationen. Jag föreställer mig att de skulle bli arga och tycka att talesättet är bara strunt. Ändå har jag själv funnit tröst i talesättet när det varit svårt och tungt. Jag tänker att talesättet kanske inte behöver tas så fullständigt bokstavligt utan att man får se det som ett sätt att förhålla sig till saker och ting. Om jag mitt i det svåra väljer att söka och fokusera på det goda så bortser jag inte från det onda men jag letar efter den lilla ljuspunkten som gör det möjligt att orka genom en svår situation.

Intet ont som inte för något gott med sig. Om vi tar terrordåd som exempel tror jag att du till en början säger att det hämtar inget gott med sig och jag kan hålla med. Om vi vidgar perspektivet en aning får jag påminna dig om den sammanhållning som ofta plötsligt uppstått bland de drabbade och vilt främmande människor. Är inte den sammanhållningen god? Så något litet gott kan födas ur det onda. Med det här vill jag inte säga att det är bra att det sker onda saker utan jag vill visa på att även när situationen är som mest dyster finns det små ljusglimtar som bär genom det svåra. Det finns situationer där det är omöjligt att hitta något gott som det onda skulle ha fört med sig, det är jag medveten om, men ändå vill jag tro att man får välja sin inställning till livet. Livet är inte bara glädje och goda dagar. Förr eller senare drabbas vi alla av någon motgång. Då när det känns motigt hoppas jag att du också väljer att ta ett litet steg bakåt för att låta blicken spela över situationen och söka efter en liten ljusglimt i allt det mörka. Ljusglimten kan vara svag och svår att få syn på men jag tror att redan det att man söker efter den, ger ljusglimten en möjlighet att födas. När en ljusglimt får chansen att bryta genom mörkret så växer den och sprider sitt sken över en annars svår situation. När ljusglimten växer och sprider sitt ljus så blir det svåra mindre mörkt och det blir lättare att ta sig genom svårigheterna och vandra vidare på livets stig.

Intet ont som inte för något gott med sig. Det talesättet vill jag ge dig som färdkost i en värld där mörkrets makter allt mer verkar få fritt spelrum. Det är en motståndshandling att vägra ge upp för det mörka och istället söka efter ljuset, det goda.

Ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min stig. Ps 119:105